Skip to main content

Agenda Algemene Ledenvergadering 8 juli 2020

Vanwege de coronacrisis hebben we de aangekondigde algemene ledenvergadering enkele keren noodgedwongen uit moeten stellen. Maar nu we ook de kantine weer mogen gebruiken – met in achtname van de geldende maatregelen – hebben we besloten om de ALV van 8 juli aanstaande wel door te laten gaan.

Daarom nodigen we onze leden via dit schrijven nog een keer uit voor het bijwonen van de ledenvergadering.

Op de agenda staan enkele belangrijke zaken waarover de leden en het bestuur met elkaar van gedachten kunnen wisselen en besluiten nemen. Zoals over het nieuwe vrijwilligersbeleid en de afkoop van vrijwilligerswerk, waarover in de vorige ALV is gesproken en het bestuur nu haar plannen en beleid zal presenteren. Ook de aanvraag van financiering achterstallig onderhoud van onze gebouwen staat op de agenda en hierover zal worden gestemd. En ook zal de begroting voor het seizoen 2020-2021 aan de leden worden voorgelegd.

AGENDA

  1. Opening en ingekomen stukken
  2. Update actuele en lopende zaken dit seizoen
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV
  4. Vaststelling van de contributies 2020-2021
  5. Presentatie vrijwilligersbeleid en afkoop vrijwilligerswerk
  6. Vaststelling van de begroting 2020-2021
  7. Aanvraag financiering Bouwcommissie
  8. Vacature secretaris SV Baarn
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

Datum ALV: 8 juli 2020
Aanvang: 20.00 uur – kantine SV Baarn
Kantine open vanaf 19.45 uur

Hoe gaat het komende seizoen eruit zien? Wat zijn de plannen van het bestuur? Wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd?
Er zullen veel vragen zijn omtrent de onzekerheid van de situatie waar we nu met elkaar in verkeren. We hopen woensdagavond aanstaande op alle vragen antwoord te kunnen geven. Mogen we daarom ook op jouw komst rekenen?

Sportieve groet,

Bestuur SV Baarn
Evert Jan Stagge – voorzitter

 

Download hier de agenda voor de komende ALV: Nieuwsbrief ALV 2020-07-08

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×