Skip to main content

Beste leider, trainer, vrijwilliger, lid van SV Baarn,
Het bestuur nodigt je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 september. Aanvang 20.00 uur in de kantine, met inachtname van de geldende coronamaatregelen. Kantine open vanaf 19.45 uur.

Behalve de financiële zaken zullen ook diverse lopende zaken besproken worden, die ook voor jou als trainer of leider van belang zijn.
Daarnaast stellen we je voor aan de nieuw te kiezen secretaris Tim van Beers, treden de bestuursleden Paul Korpelshoek, Guido Visee en Klaas de Kok af en gaat het nieuwe bestuursmodel van start.

AGENDA
1. Opening en ingekomen stukken
2. Update actuele en lopende zaken
3. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV
4. Bestuursverslag seizoen 2020-2021
5. Vaststelling van de contributies 2021-2022
6. Uitvoering vrijwilligersbeleid
7. Vaststelling van de begroting 2021-2022
8. Nieuwe bestuursstructuur: af- en aantredende bestuursleden
9. Rondvraag
10. Afsluiting

Het is natuurlijk goed om elkaar weer ‘live’ te kunnen ontmoeten. We hopen dat jij er samen met je team bij bent!

Bestuur SV Baarn

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×