Skip to main content

Alle leden samen zijn SV Baarn. Dat betekent ook dat het belangrijk is om samen te overleggen over de club. Deze keer is het extra belangrijk omdat zowel de voorzitter als de penningmeester aftreden en er is nog geen opvolging. Hoe gaan we dit samen oplossen?
Kom dus ook op 25 januari naar de kantine.

De agenda:

1. Opening en binnenkomen stukken
2. Vaststelling notulen vorige ALV
3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 21-22
4. Financieel jaarverslag seizoen 21-22
5. Vaststelling balans en staat van baten en lasten seizoen 21-22
6. Verslag kas commissie seizoen 21-22
7. Decharge bestuur seizoen 21-22
8. Bestuurszaken, aftreden/aantreden
9. Verduurzaming SV Baarn en Sportpark ter Eem
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×