Skip to main content

Op 6 september is er weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) van SV Baarn. In de kantine bespreken we dan alles rondom de club. Kom vooral en laat horen wat je ervan vindt en welke suggesties je hebt.

Agenda SV Baarn ALV 2022

1. Opening en binnenkomen stukken
2. Vaststelling notulen vorige ALV
3. Jaarverslag van het bestuur seizoen 20-21
4. Financieel jaarverslag seizoen 20-21
5. Vaststelling balans en staat van baten en lasten seizoen 20-21
6. Verslag kas commissie seizoen 20-21
7. Decharge bestuur seizoen 20-21
8. Vrijwilligersproblematiek
9. Vastellen begroting seizoen 22-23
10. Vaststellen contributies seizoen 22-23
11. bestuursmedelingen
12. Jubilarissen, lid van verdienste en voordracht ere lidmaatschap
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering

Aanvang: 20.00 uur, lokatie kantine SV Baarn.

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×