Skip to main content

Belangrijke uitkomsten Algemene Ledenvergadering

By 25 juli 2020juli 28th, 2020Geen categorie

Tijdens de onlangs gehouden en zeer goed bezochte Algemene Ledenvergadering, hebben de aanwezige leden hun goedkeuring gegeven aan het bestuur over de volgende zaken:

  • De jaarlijkse verhoging van de contributie is met algemene stemmen in meerderheid aangenomen. De contributie aanpassing is in lijn met het kader zoals beschreven in het meerjarenplan. De nieuwe tarieven worden binnenkort op de website gepubliceerd.
  • Het gepresenteerde voorstel van het bestuur om leden de mogelijkheid te bieden om met ingang van 1 september hun vrijwilligerswerk af te kopen, is in meerderheid aangenomen door de vergadering. De nadere uitwerking van het voorstel vindt op korte termijn plaats en zal vervolgens aan de leden worden gecommuniceerd.

Tijdens de vorige ALV in november 2019 hebben de leden het bestuur gevraagd het vrijwilligersplan verder uit te werken. Leden kunnen middels het uitvoeren van diverse vrijwilligerstaken hun vrijwilligersbijdrage terugverdienen. Dit plan is door de ALV goedgekeurd en zal nader in een werkgroepje worden uitgewerkt. De presentatie volgt in de eerste week van september.

Het gepresenteerde voorstel van het bestuur om de mogelijkheden te onderzoeken een financiering te verkrijgen voor het inhalen van achterstallig onderhoud (oa kleedkamers) en overige bouwkundige wensen vanuit de club, is door de vergadering in meerderheid aangenomen. Nadere informatie hierover volgt zodra meer bekend is over de hoogte en acceptie bij financierders.

Bestuur SV Baarn

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×