Beleid

Over ons beleid kunnen we kort en krachtig zijn: we willen alle spelende leden een warme, gezellige èn veilige omgeving bieden om te kunnen voetballen, zowel recreatief als sportief. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij de vereniging thuisvoelt. We willen een afspiegeling zijn van de sociale en culturele achtergronden van onze leden, zodat zij zich daarin blijvend kunnen herkennen. We hebben begrippen als respect en normen en waarden hoog in het vaandel staan in de wijze waarop wij met elkaar omgaan in de vereniging.

Voor wat betreft het sportieve gedeelte van ons beleid hebben we een Jeugdbeleidsplan ontwikkeld, waarvan op 3 juli 2018 de vervolgversie door de ALV is goedgekeurd, voor de periode 2018-2021. In dit plan spreken we onze sportieve ambities uit, waarbij de doelstelling is om vanaf de jongste jeugd kwalitatief hoogstaande training en begeleiding aan te bieden. Niet alleen bij de selectieteams, maar ook bij de breedteteams. Dit Jeugdbeleidsplan is voor onze leden beschikbaar: middels een email aan tc_jeugd@svbaarnvoetbal.nl kun je dit document aanvragen.
De verantwoordelijkheid voor het sportieve beleid ligt bij de Technische Commissie en onze Technische Jeugdcoördinator: zie ook pagina Contact/Commissies/Technische Commissie.

Statuten
De Statuten van de Sportvereniging Baarn kun je hier in een pdf document lezen en/of downloaden. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen middels toestemming via de Algemene Leden Vergadering doorgevoerd worden.

Huishoudelijk reglement
Naast de statuten kent onze vereniging ook een zogenaamd huishoudelijk reglement. Hierin staan algemene regels over hoe wij met elkaar omgaan in de vereniging en welke afspraken we met elkaar maken ten aanzien van normen en waarden. De reglementen kunnen naar behoefte door het bestuur aangepast worden. Het huishoudelijk reglement is ook als pdf hier te lezen of te downloaden.