Skip to main content

BSO Buiten – de buitenschoolse opvang die altijd met de kinderen in de natuur te vinden is – en SV Baarn starten samen een activiteit dat gericht is op het sporten na schooltijd: een sport-bso. Naast de al bestaande bso-groep, komt er nu een aparte groep voor de sport, de BSO Buiten Sport SV Baarn. SV Baarn gaat de bso-sport faciliteren, onder andere door haar kantine ter beschikking te stellen en de planning van de velden te regelen.

Met ingang van 1 september kunnen maximaal 30 kinderen op maandag, dinsdag en donderdag meedoen met het sporten na schooltijd.

Evertjan Stagge, voorzitter van SV Baarn, is verheugd met deze nieuwe activiteit, die goed is voor de vereniging: “Dit past heel goed in ons streven om in Baarn een relevante rol te spelen als het gaat om sporten en bewegen voor alle leeftijdsgroepen. Met de introductie van de sport-bso, kunnen we nu buiten het competitievoetbal voor leden een breed pakket van bewegen aanbieden voor alle leeftijden. Jan-Willem Lansaat, directeur van BSO Buiten: “Wat we willen bereiken met kinderen hier in Baarn is dat ze vooral buiten zijn en bewegen. En dat streeft SV Baarn ook na, dus daarin hebben we elkaar gevonden”.

De kinderen komen van school naar het sportpark, krijgen wat fruit en gaan dan buiten lekker bewegen op de velden. Lansaat: “Het is niet simpel even een balletje overschieten, maar we gaan wel echt de kinderen stimuleren om ook te leren sporten. Ècht sporten, dat is wat we gaan doen.

De sportactiviteiten op de velden staan volgens Lansaat niet onder leiding staan van de vrijwilligers en trainers van SV Baarn. Wij hebben onze eigen pedagogisch medewerkers in dienst met een sportopleiding.Natuurlijk gaan we samen met SV Baarn ook voetbal gerelateerde activiteiten organiseren”. Stagge: “Het is daarom geen vervanging of aanvulling op de trainingen van SV Baarn. Sport-bso gaat dus breder dan dat.

BSO Buiten Sport SV Baarn richt zich op de leerlingen van de basisscholen in Baarn, van 4 tot ongeveer 12jaar. Lansaat ziet in de praktijk dat de kinderen die voor actief sporten kiezen, gemiddeld 6 tot 8 jaar oud zijn. “Maar dat kan natuurlijk doorgroeien tot 12 jaar. Het hangt ook van het animo af. Komen de kinderen met vriendjes en vriendinnetjes die allemaal 10 jaar zijn, dan gaan we ons activiteitenaanbod natuurlijk aanpassen”, aldus Lansaat.
Stagge: “We hebben afgesproken dat kinderen die zich aansluiten bij de sport-bso, ook lid worden van SV Baarn. En daarmee hebben ze dus ook recht op toegang tot de kantine en kunnen we de sportactiviteiten op de velden onder de vlag van SV Baarn samen organiseren.

Het bedrijf van Jan-Willem Lansaat biedt feitelijk twee smaken waar ouders en kinderen uit kunnen kiezen. Er is een groep 9+ kinderen die altijd buiten in de natuur te vinden zijn en er is de BSO Buiten Sport SV Baarn, het samenwerkingsverband met SV Baarn.

De activiiteiten van de sport-bso gaan buiten altijd door, ook bij slecht weer, zo legt Lansaat uit: “Alleen alshet echt heel slecht weer is met hagel of onweer, dan is de kantine van SV Baarn gewoon een fijne plek om te kunnen zijn. En dan hebben we een plan B voor binnen. Dat geldt overigens ook voor de kinderen van de andere groep van BSO Buiten. Ook voor hen is bij slecht weer de kantine de basis waar we op terug kunnen vallen.

Lansaat en Stagge hebben nu al de nodige belangstelling voor de sport-bso in Baarn. De vraag is waarom er niet meer dan maximaal 30 kinderen terecht kunnen. Stagge daarover: “We kunnen gewoon geen 200 kinderen kwijt bij buitenschoolse opvang. We hebben al veel aanmeldingen, dat is fantastisch, maar er zijn nog plekken vrij om met een kerngroep van maximaal 30 kinderen te gaan starten”. Lansaat: “Daarnaast moet ons bso-concept ook wel bij het kind passen, het is niet voor ieder kind geschikt. We praten met ouders over wat we gaan doen en wat ze hier bij SV Baarn kunnen verwachten.

De voetballende leden van SV Baarn zullen binnen de vereniging wellicht een en ander gaan merken van de aanwezigheid van de Baarnse sport-bso.Maar wij willen graag meer zijn dan alleen een vereniging die in KNVB-verband competitievoetbal organiseert. Wij kijken naar een breder verband van bewegen en sporten voor alle leeftijden, ook buiten verenigingsverband. Dat willen we graag met andere partijen faciliteren. Vandaar ook ons andere initiatief dat eveneens in september van start gaat, het Walking football voor senioren. Dat is de andere kant van het spectrum. Zo zijn we ook met succes de Baarn Sevens gestart, waarbij op vrijdagavond liefhebbers in onderlinge wedstrijdjes op een half veld spelen. Inmiddels zijn er – buiten de coronatijd – ruim 100 senioren van 35+ op vrijdagavond actief in vriendenteams en bedrijfsteams. Deze activiteiten hebben niets met de KNVB te maken, maar zijn wel onderdeel van hoe wij als SV Baarn onze rol zien als maatschappelijk relevante vereniging binnen de gemeente Baarn. Waarbij voetbal, sporten, bewegen en plezier in brede zin centraal staan. In het verlengde daarvan zien wij ook onze samenwerking met BSO Buiten, waarbij we kinderen op jonge leeftijd laten kennismaken met sport, buiten bewegen en hopelijk de liefde voor het voetbal te laten ontwikkelen. Dan zijn ze hier bij SV Baarn natuurlijk dicht bij het vuur”.

Daarom ziet Stagge geen gevaar voor het verenigingsleven als BSO Buiten Sport SV Baarn gaat integreren in de club. Nee, het is eerder een toevoeging. We krijgen gewoon een hele groep jonge jeugd erbij op onze club. Bovendien zullen de activiteiten natuurlijk ook heel veel meisjes in contact brengen met voetbal. Dus ik verheug me erop dat ook meisjes het voetbal weer een nieuw elan kunnen geven met de aanwas uit de bso.

En dat niet alleen, we krijgen bij SV Baarn ook veel aanvragen van ouders wiens kind het zo leuk vindt bij de trainingen dat hij het liefst langer en vaker op het sportpark zou willen verblijven. SV Baarn is geen oppascentrale, maar nu kunnen we hen goed doorverwijzen naar de sport-bso, aldus de ambitieuze voorzitter van de groen-witten.

Lansaat vindt dat deze vorm van samenwerking wel uniek is, zeker in Baarn. “En ik denk dat we met elkaar goed nagedacht hebben over het format en hoe we elkaar kunnen versterken. Dat de kinderen echt centraal staan. Wat is in het belang van de kinderen, van de ouders? Wat gaat het hen opleveren? Hier hebben we dus wel een unieke vorm voor gevonden”.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op de website van BSO Buiten, via www.bso-buiten.nl, of www.svbaarnvoetbal.nl.

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×