Skip to main content

Beste leden van SV Baarn,

Het bestuur van SV Baarn wil jullie van harte uitnodigen voor een Bijzondere Ledenvergadering (BLV). Deze BLV wordt op 4 april gehouden om 20 uur in de kantine van SV Baarn. Op de agenda staat de voordracht van zeven kandidaat-bestuursleden en het aftreden van de vertrekkende en reeds vertrokken bestuursleden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 september 2022 kondigden Bas Mutze en Evert-Jan Stagge hun vertrek aan, zij hebben tijdens de ALV van 25 januari dan ook hun functie officieel neergelegd. Ook Tim van Beers heeft inmiddels te kennen gegeven dat het tijd is voor een nieuwe rol binnen de vereniging. Dat betekent dat er een compleet nieuw bestuur gevormd moet worden voor SV Baarn.

We zijn erg blij te melden dat ruim voldoende leden zich hebben gemeld die zich graag inzetten voor de vereniging. Dat is fantastisch natuurlijk. Vele handen maken licht werk! Zeker in deze tijd waarin het niet altijd even makkelijk is om bestuursleden te vinden, is dit een zeer positieve ontwikkeling voor SV Baarn.

Om de benoeming officieel te maken, nodigen we alle leden van harte uit voor de bijzondere ledenvergadering op 4 april.

De vertrekkende bestuursleden zijn:
– Evert-Jan Stagge (Voorzitter)
– Bas Mutze (Penningmeester)
– Tim van Beers (Secretaris)

De aantredende (kandidaat) bestuursleden zijn:
– Arnout Baas (Voorzitter)
– Jan-Willem van der Roest (vice-voorzitter)
– Martijn Pietersen (Penningmeester)
– Ton Gesgarz (Bestuurslid technische zaken)
– Bob Morcus (Bestuurslid facilitaire zaken) met ondersteuning van Han Berns
– Tom de Grunt (Secretaris)
– Mijndert Rebel (vice-secretaris)

Tijdens deze bijzondere ledenvergadering zullen de kandidaten zich verder voorstellen en worden leden gevraagd om in te stemmen met de benoemingen.

Alvast hartelijk dank!

Namens het bestuur s.v. Baarn
Met sportieve groet,

Tom de Grunt
Kandidaat Secretaris

Agenda:
20:00: Opening en mededelingen
20:15: Voorstelronde
20:30: Bestuursverkiezing
20:45: Rondvraag en afsluiting

×

Welkom bij SV Baarn!

Klik hieronder om een chat te starten in Whatsapp.

×